Get Adobe Flash player

Címkefelhő

Utoljára módosítva

2024-05-24

Jelenlegi hely

Címlap

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére.
A tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatkezelési tevékenységünk önkéntes hozzájárulásokon alapul.

Jelen tájékoztató célja, hogy szolgáltatásunk minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait, alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát, személyes adatainak gépi feldolgozása során, tiszteletben tartsuk.
A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE

Név: SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.
Székhelye: 1078 Budapest, Hernád u. 40.
Levelezési cím: 1439 Bp., Pf.: 675.
Adószám: 12356889-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-669657
Telefon: +36 1 479 0435
Fax: +36 1 322 8404
E-mail: servintern [at] t-online.hu
Honlap: https://www.servinternkft.hu

ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE

1. MŰSZAKI, KERESKEDELMI TANÁCSADÁS, MEGKERESÉSEK

A kezelt adatok köre
Partnereinktől érkező műszaki, kereskedelmi jellegű tanácsadás és megkeresések kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, telephely cím, telefon, e-mail cím.
Az adatkezelés célja
A tanácsadás, kereskedelmi szolgáltatás kapcsolattartásához közvetlen szükséges adatokat rögzítjük, minőségbiztosítási okból elemezzük.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

2. A HONLAP HASZNÁLATA

2.1. Cookie (sütik) alkalmazása

A SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft honlapjának (www.servinternkft.hu) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés során a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek – az Ön hozzájárulása esetén – különböző technikai információkat továbbít a SERVINTERN részére. Ezek a technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását.
A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói, kényelmi szolgáltatásai technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak.
A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkek) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. nem vállal felelősséget.

2.2. Ajánlatkérés, Kapcsolat

A kezelt adatok köre
A www.servinternkft.hu weboldalon elérhető Ajánlatkérés és Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására: név*; e-mail cím*; telefon elérhetőség /mobil telefonszám*, Beosztás / munkakör / érdeklődési kör, üzenet.
Az adatkezelés célja
Az ajánlat adásához, a kapcsolattartáshoz közvetlen szükséges adatokat rögzítjük, minőségbiztosítási okból elemezzük.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

2.3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.servinternkft.hu oldalon külön erre rendszeresített felületen kizárólag a SERVINTERN hírlevelére történő feliratkozásra van lehetőség.

A kezelt adatok köre
Hírlevelet csak erre a célra történő külön feliratkozás esetén küldünk. Marketing célú megkereséseinkhez a következő személyes adatokat tároljuk: e-mail cím, név, cégnév.
Az adatkezelés célja
Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját adatainak továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük.
A leiratkozás, az adatkezelési hozzájárulás visszavonása bármikor ingyenesen a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

3. WEBSHOP

A kezelt adatok köre
Személyes adatokat csak a rendelési folyamathoz szükséges mértékben tárolunk. A webes vagy személyes regisztráció eredményeképpen az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, mobilszám, e-mail, jelszó
Az adatkezelés célja
Rendelés teljesítése, általános üzleti célú tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2000. évi C számvitelről szóló törvény.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

4. RENDEZVÉNYEK

A kezelt adatok köre
Rendezvényeink szervezéséhez kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés célja
Rendezvényeink szervezése során a kapcsolattartás, és az oktatások eredményességének követése.
Az adatkezelés jogalapja
A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

5. LEVELEZÉS

A SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft-hez beérkezett levelek és e-mailek kezelését az Iratkezelési szabályzat rendezi.

6. ÁLLÁSHÍRDETÉSRE JELENTKEZÉS

A kezelt adatok köre
Állásjelentkezők. A kezelt adatok köre: Önéletrajz
Az adatkezelés célja
Munkaerő gazdálkodás.
Az adatkezelés jogalapja
A jelentkező önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
A kiválasztási folyamatot követően a felvétel sikertelensége esetén egy évig, munkaviszony létesítése esetén 50 évig tároljuk.

7. ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
Név: AG Mamas Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Árbócz u. 6. 2. em.
Adatfeldolgozói feladat: Könyvelés, bérszámfejtés

Név: WorkPoint Informatikai Bt.
Székhely: 1116 Budapest, Sztregova u. 8.
Adatfeldolgozói feladat: Tárhely szolgáltatás, honlap üzemeltetés

Név: Mailchimp
Székhely: The Rocket Science Group LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta,
GA 30308 USA
Adatfeldolgozói feladat: Hírlevél küldési feladatokhoz online felület biztosítása

Név: Google
Székhely: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatfeldolgozói feladat: Levelezőrendszer, megosztott dokumentumok kezelése

Név: MPL, UPS, GLS, DHL, DPD, TNT
Adatfeldolgozói feladat: Szállítással kapcsolatos feladatok

8. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft különös figyelemmel ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. Személyes adatokat, előzetes hozzájárulás nélkül harmadik fél részére nem értékesít és nem ad át, kivételt képez, ha azt jogszabály kötelezően előírja.
Az adatokat saját számítógépeken és tárhely szolgáltató által biztosított szervereken tároljuk.
Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja az adatok sértetlenségét és azt, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

9. JOGORVOSLAT

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein.
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, a helyes adatok megadásával, szintén az Adatkezelő megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben ingyenesen, indokolás nélkül. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ügyfelszolgalat [at] naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) történő fordulás lehetőségéről.

A SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft mint Adatkezelő, mint a www.servinternkft.hu domain név alatt elérhető weboldal tulajdonosa ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!

Budapest 2018. május 25.
SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.